<-!-JAP9NTl->

HASIL SELEKSI BERKAS PENDAFTARAN KOMPREHENSIF JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH-MARET-GENAP 2015/2016

No

NIM

Nama Lengkap

SMT

Status Ujian

SKS

IPK

KETERANGAN

1

12220071

Alifiyatul Mawahda Agustina

VIII

 

154

3.54

Lengkap

2

12220135

Muhajirin

VIII

 

154

3.67

Lengkap

3

12220173

Endah Madinah

VIII

 

154

3,40

Lengkap

4

12220161

Hifna Wardatus S.

VIII

 

154

3.44

Lengkap

5

12220104

Moh. Khoirul Anam

VIII

 

154

3.48

Lengkap

6

12220146

Ach. Jalaluddin Ar-Rumi

VIII

 

156

3.74

Lengkap

7

12220069

Arif Wahyu Ramadhon

VIII

 

156

3.65

Lengkap

8

12220137

Hanip

VIII

 

154

3.53

Ushul Fiqh II

9

12220064

Muh. Alfian Fallahiyan

VIII

 

158

3.66

Lengkap

10

12220045

Abdullah Amirudin

VIII

 

154

 

Lengkap

11

12220172

M. Qoyyum Amirul  M.

VIII

 

158

3.41

Lengkap

12

12220081

M. Khoirul Bashor

VIII

 

154

3.45

Lengkap

13

12220035

Muhammad Fikri Syuhada

VIII

 

154

3.51

Lengkap

14

12220063

Muhammad Taufiqurrohman

VIII

 

154

3.59

Lengkap

15

12220074

Adam Kholik

VIII

 

154

3.52

Lengkap

16

12220186

Aam Ridwan

VIII

 

157

3.39

Lengkap

17

12220005

Destia Rahmah H.

VIII

 

154

 

Lengkap

18

12220176

Raudhat Firdaus

VIII

 

154

3,50

Lengkap

19

12220150

Moh. Rizqi Fauzi

VIII

 

154

3.29

Lengkap

20

12220121

Iin Mutmaina

VIII

 

154

3.49

Lengkap

21

12220175

Zainur Rohman

VIII

 

154

3.59

Tasawuf

22

12220141

Husnul Khotimah

VIII

 

154

3.54

Lengkap

23

12220027

Muhammad Zulfiqor Amanzha

VIII

 

156

3.82

Lengkap

24

12220171

Siti Halimatus Sa'diyah

VIII

 

154

3.63

Lengkap

25

12220181

Moch. Burhanudin

VIII

 

154

3.53

Hukum Agraria&sertifikat inggris

26

12220118

M. Ghazi Faradis

VIII

 

154

3.25

Lengkap

27

12220003

Ainun Fatimah A.

VIII

 

157

3.31

Lengkap

28

12220082

Bhismoadi Tri Wahyu F

VIII

 

154

3.46

Lengkap

29

12220177

Muhammad Rifky Fath

VIII

 

154

3.43

Lengkap

30

12220062

Achmad Sielmy

VIII

 

158

3.56

Lengkap

31

12220065

Aditya Wahyu K.

VIII

 

157

3.46

Lengkap

32

12220017

M. Syifak Muhaimin

VIII

 

154

3,40

Lengkap

33

12220054

Gesang Surya A.B.

VIII

 

154

3.26

Lengkap

34

12220031

Azhar Abdillah

VIII

 

154

3.15

Lengkap

35

12220155

Riska Amaliyah M.

VIII

 

154

3.39

Lengkap

36

12220117

Iin Yuliastutik

VIII

 

154

3.43

Lengkap

37

10220079

Abu Yazid R.

XII

 

167

2.78

Lengkap

38

12220166

Enny Rohmawati

VIII

 

154

3.45

Lengkap

39

12220008

Khoirotun Aini

VIII

 

154

3.71

Lengkap

40

12220130

Fatkhul Lana Masruroh

VIII

 

154

3,80

Lengkap

41

12220153

Linda Kuswulandari

VIII

 

154

3.83

Lengkap

               

NB. Mohon semua pendaftar untuk konfirmasi status ujian komprehensif dan bagi yang kurang konfirmasi terakhir 14 Maret 2016